Home Mail Login

Nabízím potápěčům kteří nebyli dlouho pod vodou možnost se znovu rozpotápět a zopakování dovedností

před potápěčskou dovolenou.

Všichni kteří mají zájem o potápění nabízím si vyskoušet jak vypadá svět pod vodou a jak budete reagovat na potápění.

Vše domluvíme na mém

telefonním čísle 603 525 911.